Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
jesterka banner jesterka

Novinky
Projekty
Druzina
Akce
Postupy
Prameny
Galerie
Odkazy
Kontakt
Poslední aktualizace: 29.04.2014

Prameny


Literatura a internetové odkazy, ze kterých se dají čerpat informace o Velké Moravě.


Literární:

Beranová, Magdalena 1980: Zemědělství starých Slovanů
Bialeková, Darina 1981: Dávne slovanské kováčstvo
Bláhová, M. – Frolík, J. – Profantová, N. 1999: Velké dějiny zemí koruny české I.
Březinová, Helena 1997: Doklady textilní výroby v 6. - 12. století na území Čech, Moravy a Slovenska. Památky arcehologické 88, 124 - 179.
Dekan, Ján 1980: Velká Morava. Odeon. Praha.
Galuška, Luděk 1996: Uherské Hradiště-Sady. Křesťanské centrum říše velkomoravské.
Havlík, Lubomír E. 1992: Kronika o Velké Moravě. Jota. Brno.
Kavka František – Buchvaldek, Miroslav 1971: Dějiny Československa do roku 1437. SPN. Praha.
Klanica, Zdeněk 1986: Počátky slovanského osídlení našich zemí
kolektiv autorů 1966 - 1977: Magna Moravia Fontes Historici I – V.
Lutovský, Michal 2001: Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
Měřínský, Zdeněk 2006: České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu II. Libri. Praha.
Profantová, Naďa – Profant, Martin 2000: Encyklopedie slovanských bohů a mýtů.
Teichová, Alice (ed.) 1968: Dějiny středověku I. SPN. Praha.
Třeštík, Dušan 1997: Počátky Přemyslovců. Lidové Noviny. Praha.
Turek, Rudolf 1963: Čechy na úsvitě dějin

Internetové:

hbar.phys.msu.ru - Anály, kroniky, historie (Rusky)
www.dmgh.de - Fradegarova kronika a jiné podobné dokumenty (Německy)
slavn.org/100 - Seznam slovanských jmen

Spřátelené skupiny
Curia Vítkov
Curia Vitkov